Cancioneiro da Enxebre Escuridade

by Mileth

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  Edición física esgotada. Podedes descargar a canción añadindo o prezo que vós estimedes oportuno. Se non podedes aportar nada, bastará con añadir a cantidade 0 euros para realizar a descarga. Calquera cantidade por pequena que sexa será ben recibida e irá destinada á recaudación de fondos para a gravación de un LP.
  English:
  Physical edition: sold out. You can download the song by putting the price you want to pay for it. Anyway, you can get it for free by just adding 0€. Any quantity, be it smaller or bigger will be welcome and it will be destinated for the recording of a complete album. Thank you very much!

    name your price

   

1.
2.
3.

about

Demo album recorded in home by Marcos (2012). Drums recorded by Pisco. Mixing and Mastering by Marcos. All songs by Diego and Marcos. Arrangled by Mileth. Lyrics by Marcos.

credits

released January 30, 2014

Dana da Carballeira - voz, coros.
Marcos do Relicario - Brúos, coros, guitarra, bouzouki, pandeireta, whistles, arpa de boca, zanfona.
Diego dos Chechos - guitarra.
Cristian da Limia - baixo.
Elías do Eido do Clariño - violín, coros, pandeireta, darbuka, bodhram, pao de choiva.
Raquel de Ghallas - Teclados.
Pisco da Taberna - batería.

tags

license

about

Mileth GA, Spain

Pagan folk Metal inspirado nunha terra de natureza cambiante onde as brumas, o vento e a choiva enchen de melancolía o ciclo vital das súas xentes.

Melodía, mística e melancolía brotan da inspiración no tradicional e no uso de instrumentos propios do folclore galego contemporáneo, procurando unha proposta sonora persoal e emocional.
... more

contact / help

Contact Mileth

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Cantar de cego pos xordos
Cego o meu canto,
Vellos Nemetatos,
Cantigas escuras
Pos xordos bardos.

Bordón sen zanfona
Non paga a bola,
Gaita sen palleta,
Cego sen peseta.

Gorxa doente
O pobo non aplaude
Seica berras moito
Téñente por tolo.
Enxebre escuridá
A ti che danzo
Pautarei co demo
Antes que colle-lo sacho!

Ai la le lo ai la la! Eu non sei outro cantar,
que se me tiras do fol aturuxo no Luar.
Ai la le lo ai la la! Xa que teño pandeirá
Invocarei ós xordos pra bailares meu cantar.

Folklore das mil linguas
Nun país dun só cantar
Trobar sen ollos
Do sentir ancestral.


English:

Song of the Blind for the Deaf.

Blind is my singing
Old Nemetatos
Dark songs
for the deaf bards

Stick without hurdy-gurdy
doesn’t pay the ball
Pipe without “palleta”
Blind without a penny

Painful throat
people don’t clap their hands
it is said you scream too loud
and they all think you’re mad
Old typical darkness
to you I dance
I would pact with the devil
before taking the weeding hoe!

Ai la le lo ai la la! I know not of any other singing
if you pull my bellows, I'll scream at the full moon.
Ai la le lo ai la la! Now that I have my tambourine
I’ll invoke the deaf ones to dance my song

Folklore of the thousand tongues
in a country of one single song
Recital without eyes
of the ancestral feeling
Track Name: Cuarta pregaria na lúa morta
Prima morte, luar de Xuno,
Danzas do xear plenilunio,
Almas que migran ó alén,
Beberaxe sacro de mel.
Altar de raíces en pedra,
Cantar do lume nas tebras,
Borralla que curas o mal
De aire do mortuorio expirar.

Lúa morta, fúnebre portal!
Ritos de negra cinza,
elementos sen vida,
dos cornos do cervo alado
invoco ó portal sagrado.

Lúa vella, bendice as mareas.
Lúa nova, molla a terra co teu tronar.
Crecente luar, mata o verme do famento.
E no minguar, silencia o lamento.

Condenada a ser devorada
Boca do lobo, eterna pousada,
leito de guerreiros vencidos,
Ventre de bechos renacidos.
Morto o sol nas ardentes agullas,
En romaxe honramos á lúa,
Cantares á Deusa Branca,
xaneiro troba a matanza.

Lúa vella, bendice as mareas.
Lúa nova, molla a terra co teu tronar.
Crecente luar, mata o verme do famento.
E no minguar, silencia o lamento.

Lúa morta, fúnebre portal!
Sombras, ermo xerme,
envolves en pel de serpe
o sexo que estéril dorme
ata o luar crecente.

Noite de morto plenilunio: resurrección
Deusas do inverno infecundo: Reencarnación.

Astro de cuarto crecente, raios do tolear,
Curuxa que dorme, semente de ervellas, veleno do namorar.
Na mentira dos cornos do cuarto minguar
escoita o xaneiro, retorna a alma dos nosos guerreiros

Prima morte, luar de Xuno,
Danzas do xear plenilunio,
Almas que migran ó alén,
Beberaxe sacro de mel.
Altar de raíces en pedra,
Cantar do lume nas tebras,
Borralla que curas o mal
De aire do mortuorio expirar.
Condenada a ser devorada
Boca do lobo, eterna pousada,
leito de guerreiros vencidos,
Ventre de bechos renacidos.
Morto o sol nas ardentes agullas,
En romaxe honramos á lúa,
Cantares á Deusa Branca,
Xaneiro troba a matanza.

Lúa morta!

Lúa vella, bendice as mareas.
Lúa nova, molla a terra co teu tronar.
Crecente luar, mata o verme do famento.
E no minguar, silencia o lamento.


English:

Fourth Prayer On Dead Moon


Raw death, moonlight in June
Dances of the full moon frost,
Migrating Souls to the beyond
Sacred honey elixir
Altar of roots on stone
Song of the fire in the darkness
Ashes that heal the evil
of the air from the mortuary breath

Dead moon, gloomy portal!
Black ash rites
lifeless elements
of the winged deer horns
I invoke the sacred portal

Old moon, bless the waves
Young moon, drench the land with your thundering
Crescent moon, kill the worm of the hungry
and when decline comes, silence the moan

Condemned to be devoured
Wolf mouth, eternal inn
Bed of defeated warriors
Belly of reborn bugs
The sun's dead in the burning nails
In pilgrimage we honour the moon
Songs to the White Goddess
January sings to the slaughter

Old moon, bless the waves
Young moon, drench the land with your thundering
Crescent moon, kill the worm of the hungry
and when decline comes, silence the moan

Dead moon, gloomy portal!
Shadows, wasted seed
you cover in serpent skin
the sex that sleeps sterile
until the crescent moon

Night of dead full moon: Resurrection
Goddesses of the infertile winter: Reencarnation

Star of crescent, rays of madness
Sleeping owl, seed of beans, infatuated love poison
In the lie of the waning horns
January listens, our warriors' souls return

Raw death, moonlight in June
Dances of the full moon frost,
Migrating Souls to the beyond
Sacred honey elixir.
Track Name: Esperta, letárxica e erma fraga!
Danzan as meigas no oculto brumar,
Pautan co demo o seu espertar.
Retorcen as hedras do pedregal,
Do círculo ergue a vida colosal.

Lume lanzal, escoita o berrar ancestral.
Lúa chea, verte o sangue sobre o val.
Cornos do mal, concibir o meu espertar.
Letárxica fraga, esperta co meu cantar.

O orballo alimenta túa alma,
o lume novo arreda o inverno,
Da terra brota o teu corpo,
esperta mística do ermo.

Sucumbe memoria ó bautismo
Sombreade lembranzas ós pinos

Formosa alborada de cortiza branca,
Garrida xeada con ósos de pedra,
No sentido do sol danzan as chamas,
No caos emerxe a fraga.

Brancos curutos, bóveda dos ventos,
Resplandece verde prado ós lamentos.
Escuma da vida, esculpe teu danzar
Pagás invocacións ós elementais.

Reliquia que futura terra fertiliza,
Sobre ira que leda brúa na brisa,
Morre o serán ós nosos ollos,
Renace Bríxida no crisálido soño.

E na danza do teu mirar vexo castros, vexo o mar…
E nos beizos do teu Imbolc vexo a arder a lúa, vexo xear o sol…

Esperta! No que foi dourado chan,
Esperta! onde tornou xélida a man,
Voltan as follas no alto a sombrear,
A verde ultraxe da cíclica fraga-nai.

English:

Awake! Lethargic and Wasted Forest.

The witches dance in the hidden mist,
they pact with the devil their awakening
Twisting the ivy on the stony place
Out of the circle the colossal life rises.

Healthy fire, listen to the ancient cry
Full moon, spill the blood over the valley
Evil horns, conceive my awakening
Lethargic forest, awake with my song

The drizzle feeds your soul
the young fire keeps the winter away
from the soil your body emerges
awake, mystic of the waste

Succumb, memory, to the baptism
Darken the remembrances from the pines

Beautiful dawn of white cork,
Neat frost with stone bones,
The flames dance in the direction of the sun
The forest emerges from the chaos

White summits, vault of the winds
Shine, green meadows, to the moans
Life foam, carve your dance
Pagan invocations to the elemental ones

Relic that fetilize the future earth
above the wrath that gladly roars in the breeze
The evening dies in front of our eyes
Brigid is reborn in the chrysalid dream

And in the dance of your look I see the castros(*), I see the sea...
And in the lips of your Imbolc I see the moon burning, I see the sun freezing

Awake! In the once golden land,
Awake! where the hand turned away in ice
The leaves darken high above once again
The green outrage of the cyclic mother-forest

(*) castro: old iron age settlement